Zlot to historia !!              

                                                                                                                                                   

W dniach 16-19 czerwca w Wojewódzkim Ośrodku  Szkoleniowo – Wypoczynkowym  Zarządu Oddziału Wojewódzkiego  ZOSP RP w Pile gmina Gostycyn odbył  się XVII Zlot Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W którym uczestniczyli młodzi strażacy z OSP Bydgoszcz-Fordon, Bysław, Mrocza , Niedźwiedź, Sitno, Solec Kujawski i Unilever Bydgoszcz. W czwartek wczesnym popołudniem rozpoczęliśmy realizację program Zlotu. Uczestnicy  po  zakwaterowaniu w namiotach zapoznali  się z obiektem i zasadami jakie obowiązują  na terenie obozu. W piątek  gościliśmy strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Tucholi , uczestnicy nie tylko zapoznali się z możliwościami taktyczno- technicznymi nowoczesnego pojazdu jakim przyjechali , dowiedzieli się także  jak powinni się zachowywać w czasie pożaru w lesie!  Na torze do ćwiczeń zawodów CTIF  młodzież zaznajamiali dh Dariusz Kowalczyk i Jędrzej Kroll z podstawami musztry dh Roman Schalau,  w godzinach wieczornych odwiedzili nas  ochotnicy z OSP Gostycyn, dowiedzieliśmy się o ich  społecznej działalności!  W sobotę Zlot odwiedził  prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego dh Jarosław Herbowski z małżonką w trakcie wizyty zapoznał się z obiektami ośrodka, warunkami zakwaterowania i programem  Zlotu. Spotkał się ze zlotowiczami a także z opiekunami drużyn które brały udział w Zlocie. W samo południe kapelan strażaków Diecezji  Bydgoskiej  ks. Roman Michalski odprawił mszę świętą dla młodzieży i Gości.  Wśród których byli: Przewodniczący Wojewódzkiej  Komisji Rewizyjnej dh Wojciech  Słupiński , Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOW dh Piotr Tomaszewski  i  Prezes OSP Rynarzewo dh Leszek Gutowski . Po smacznym obiedzie który przygotował dh Zbigniew, Zlotowicze przystąpili do zajęć,a Goście rozmawiali o przyszłości.  Po południu odwiedzili nas  policjanci, którzy tradycyjnie co roku na rozpoczęcie sezonu wakacyjnego pamiętają o nas !  Gry i zabawy przygotowane przez dh Ewę Szmyt i opiekunów dh  Weronikę Słupińską, Agnieszkę  Mieczkowską, Małgorzatę i Klaudię  Kowalczyk i Monikę Klugiewicz, były realizowane zgodnie z planem  jednak przez cały czas wysoka temperatura  wprowadzała korekty . Za nagłośnienie  i organizację dyskoteki odpowiedzialny był  dh Wojciech Kowalczyk. W sobotę już wieczorem został przeprowadzony  chrzest zlotowicza! W niedzielę po  przeprowadzeniu  olimpiady obozowej, uporządkowaniu  namiotów  uczestnicy spotkali się na  apelu kończącym Zlot. Po zjedzeniu smacznej  grochówki  rozjechali się do macierzystych Jednostek !                                                                                                   

Podziękowania dla Wszystkich dzięki Którym Zlot udało się zrealizować ! 

Przygotował :  Leszek Szmyt .

Add Comment