Zarząd Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Bydgoszczy wybrany na zjeździe 28.04.2016

Prezes – Szmyt Leszek

Wiceprezes – Burzyński Jerzy
Wiceprezes – Myszka Czesław
Wiceprezes – Rychlewski Stanisław
Sekretarz – Baumgart Rafał
Skarbnik – Żołdowicz Krzysztof
Gospodarz – 
Członek zarządu – Grottel Joanna
Członek zarządu – Grzeliński Damian
Członek zarządu – Gutowski Sławomir
Członek zarządu – Kempa Danuta
Członek zarządu – Klimczak Daria
Członek zarządu – Kowalczyk Wojciech
Członek zarządu – Kuzimski Piotr
Członek zarządu – Lustig Marcin
Członek zarządu – Szimelpfenig Marek
Członek zarządu – Szmyt Marcin
Członek zarządu – Tomala Adam
Członek zarządu – Wlazło Wojciech
Członek zarządu – st. bryg. Janisław  Buller
Członek zarządu – Skrycki Zbigniew

Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący – Zdzisław Stypka
Wiceprzewodniczący – Arkadiusz Kwiatkowski
Sekretarz – Jolanta Kalinowska
Członek – Marlena Twardowska
Członek – Jarosław Bess

Komisja do spraw młodzieży:

Burzyński Jerzy
Szmyt Ewa
Klimczak Daria
Twardowska Marlena
Mieczkowska Agnieszka
Baumgart Rafał
Grzeliński Damian
Gutowski Sławomir
Kowalczyk Wojciech
Łatka Damian
Schalau Roman