Zaproszenie do „KONKURSU PLASTYCZNEGO 2019r”

 ZAPROSZENIE  Do

KONKURSU PLASTYCZNEGO 2019r.

            Informujemy wszystkich zainteresowanych, iż corocznym zwyczajem Zarządu Oddziału Miejskiego OSP.RP w Bydgoszczy jest organizacja konkursu plastycznego pt. „STRAŻACKI TRUD”. Termin zgłaszania prac wyznaczony jest od 23.09.2019r. do 10.11.2019r. Na odwrocie prac powinna być zamieszczona informacja o imieniu i nazwisku autora, jego wieku, a także pieczątka szkoły i nazwisko wyznaczonego opiekuna.

Nadsyłane pracy powinny być zaopatrzone w metryczkę

Prace należy składać w formacie A4-A3 osobiście w siedzibie Zarządu lub przesyłać pod adres :

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Zarząd Oddziału Miejskiego w Bydgoszczy
ul. POMORSKA 16  85-050 Bydgoszcz

Szczegółowy regulamin konkursu na stronie : http://www.zosprp.pl

Serdecznie zapraszamy do licznego uczestnictwa –atrakcyjne nagrody czekają… 

O rozstrzygnięciu konkursu laureaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

                                                                                    Ze strażackim pozdrowieniem                                                                                         V-ce Prezes ZOM                                                                                       Jerzy Burzyński

Add Comment