XII Zjazd OM Związku OSP RP w Bydgoszczy

W dniu 4 listopada 2021r. odbył się XII Zjazd Oddziału Miejskiego Związku OSP RP w Bydgoszczy. Miejsce Zjazdu – gościnna aula XIII LO im. gen Józefa Hallera na Fordonie. W Zjeździe uczestniczyło łącznie 38 osób, 15 delegatów, 13 przedstawicieli i 10 gości. Gośćmi byli m.in. KM PSP w Bydgoszczy st. bryg. Janisław Buller, W-ce Prezes OW Związku OSP RP woj. Kujawsko-Pomorskiego Dr Janusz Gerke, Prezydenta Miasta Bydgoszczy, reprezentował Dyrektor WZK Pan Adam Dudziak, oraz Dyrektor Biura Wykonawczego OW Druh Piotr Tomaszewski.

Głównym celem Zjazdu było podsumowanie mijającej kadencji 2016-21, oraz wybór nowych władz statutowych na kadencję 2021-26r. Przewodniczącym Zjazdu został wybrany Druh Marek Szimelpfenig. Protokółował Druh Czesław Myszka. Podsumowania mijającej kadencji dokonał Druh Prezes Leszek Szmyt. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, przedstawił jej przewodniczący Druh Zdzisław Stypka. W dyskusji wraz z życzeniami dla strażaków głos zabrali: Janisław Buller, Adam Dudziak, Janusz Gerka i Piotr Tomaszewski. W trakcie, 4 osoby zostały odznaczone Brązowymi Medalami „Za zasługi dla Pożarnictwa”. Panowie Wojciech Górski i Zbigniew Skrycki z WZK UM w Bydgoszczy, oraz Druhowie Robert Bartnik i Artur Przybyliński z OSP Tele-Fonika Kable.

Fotorelacja ze zjazdu

Add Comment