Umowa z Miastem

26 marca 2018r została podpisana umowa o realizacji zadania publicznego pod tytułem „ Działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej dla Miasta Bydgoszczy”.

Umowę  podpisali  Prezydent  Miasta  Pan  Rafał  Bruski  i prezes ZOM dh Leszek  Szmyt.

Sporządził: kronikarz

Add Comment