Spotkanie Wojewódzkiego Klubu Kronikarzy

22.04 2017  w siedzibie OSP w Solcu Kujawskim odbyło się spotkanie działaczy Wojewódzkiego Klubu Kronikarzy. Uczestnicy wysłuchali informacji o działalności WKK i regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Kronik. Zwiedzili Muzeum Historii OSP funkcjonujące w Solcu Kujawskim. Wysłuchali także rad  jak dokonywać zapisów  w Kronikach. Opracowano także roczny plan pracy. W trakcie spotkania odbyła się wystawa kronik i nastąpił wybór kronik na Konkurs Krajowy.

Na spotkaniu  Bydgoszcz reprezentowali v-ce prezes  ZOM dh Jerzy Burzyński i kronikarki z OSP Pasamon i ZOSP Tele-Foniki Kable. Kronika OSP Pasamon została zakwalifikowana do Konkursu Krajowego- gratulujemy!!!

Add Comment