Nowe władze Zarządu Oddziału Miejskiego OSP RP w Bydgoszczy

4 listopada 2021 roku odbył się XII Zjazd Oddziału Miejskiego w Bydgoszczy,który wybrał Władze Związku OSP RP na kadencję 2021-2026.
Zarząd pracować będzie w następującym składzie:
Prezydium:
1) Prezes dh Szmyt Leszek,
2) Vice-prezes dh Rychlewski Stanisław,
3) Vice-prezes , sekretarz dh Myszka Czesław,
4) Vice-prezes, gospodarz dh Burzyński Jerzy,
5) Skarbnik dh Kowalczyk Wojciech,
6) Członek Prezydium dh Kroll Jędrzej,
7) Członek Prezydium dh Słowiński Arkadiusz ,


Członkowie Zarządu :
8) dh Lustig Marcin,
9) dh Kalinowska Jolanta ,
10) dh Grzeliński Damian
11) dh Osińska Monika
12) dh Przybyliński Artur
13) dh Szmyt Marcin
14) dh Schalau Roman
15) dh Szimelpfenig Marek
16) dh Bagniewski Paweł,
17) dh Polachowski Sławomir,
18) st. bryg. Buller Janisław,
19) Przedstawiciel Prezydenta Miasta p. Skrycki Zbigniew

Skład Komisji Rewizyjnej :
1) Przewodniczący dh Kwiatkowski Arkadiusz ,
2) Z-ca Przewodniczącego dh Stypka Zdzisław ,
3) Sekretarz dh Damazyn Leszek ,
4) Członek dh Kukiełczyński Arkadiusz ,
5) Członek dh Kutka Krzysztof ,

Add Comment