Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Zarząd Oddziału Miejskiego w Bydgoszczy

85-050 Bydgoszcz, ul. Pomorska 16

NIP 953-23-91-862

Prezes – Leszek Szmyt
Sekretarz – Czesław Myszka

Administrator serwisu – Wojciech Kowalczyk