Konkurs plastyczny

WAŻNA INFORMACJA

KONKURS PLASTYCZNY TRWA

 Informujemy wszystkich zainteresowanych, iż corocznym zwyczajem Zarządu Oddziału Miejskiego OSP RP w Bydgoszczy jest organizacja konkursu plastycznego pt. „STRAŻACKI TRUD”.

Termin zgłaszania prac wyznaczony jest od 01.09.2018r. do 10.10.2018r. Na odwrocie prac powinna być zamieszczona informacja o imieniu i nazwisku autora, jego wieku, a także pieczątka szkoły i nazwisko wyznaczonego opiekuna.

Nadsyłane pracy powinny być zaopatrzone w metryczkę, a także pieczątka szkoły i nazwisko wyznaczonego opiekuna

Prace należy składać w formacie A4-A3 osobiście w siedzibie Zarządu lub przesyłać pod adres:

 

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Zarząd Oddziału Miejskiego w Bydgoszczy
ul. Pomorska16  

85-050 Bydgoszcz

 

Szczegółowy regulamin konkursu na stronie Zarządu Głównego OSP RP

Serdecznie zapraszamy do licznego uczestnictwa –atrakcyjne nagrody czekają… 

O rozstrzygnięciu konkursu laureaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

                                                                                    Ze strażackim pozdrowieniem

                                                                                        V-ce Prezes ZOM

                                                                                      Jerzy Burzyński

Add Comment