Komisja do spraw młodzieży

15 kwietnia –  posiedzenia  Komisji ds. młodzieży . Biuro ZOM ul Pomorska . Po raz pierwszy  w pełnym  składzie spotkała się komisja ! Na wstępie prezes ZOM przedstawił działania w tym roku , co udało się nam zrealizować a co jeszcze musimy zrobić ! Następnie przystąpiono  do wyborów .  Przewodniczącym Komisji został dh Jerzy Burzyński a sekretarzem dh  Agnieszka Mieczkowska . W następnej części rozmawiano o pracy Komisji w tym roku i kadencji. Sporządzono plan pracy na 2022 rok i na kadencje 2021-2026 . Na zakończenie dh Jerzy podziękował za wybór i zaprosił Wszystkich do wspólnej pracy na rzecz MDP.

Skład Komisji:

Przewodniczący – Burzyński Jerzy, 
Sekretarz- Mieczkowska Agnieszka
Członek – Kalinowska  Jolanta,
Członek – Szmyt  Ewa,
Członek – Wilandt  Izabela,
Członek –  Kroll Jędrzej,
Członek – Grzeliński  Damian,
Członek –  Schalau Roman,

 przygotował : Leszek Szmyt

Add Comment