Kalendarz imprez 2020:

dla Oddziału Miejskiego Z OSP RP  w Bydgoszczy na  2020 r

16.01.2019 – Posiedzenie Prezydium
13.02.2019 – Posiedzenie Prezydium
26.03.2019 – Walne Zebranie Zarządu Oddziału Miejskiego
16.04.2019 – Posiedzenie Prezydium
07.05.2019 – Posiedzenie Prezydium
04.06.2019 – Posiedzenie Prezydium
27.08.2019 –  Posiedzenie Prezydium
24.09.2019 – Posiedzenie Prezydium
15.10.2019 – Posiedzenie Prezydium
05.11.2019 – Posiedzenie Prezydium
03.12.2019 – Walne Zebranie Zarządu Oddziału Miejskiego

Posiedzenia Prezydium rozpoczynają się o godz. 17.00 w biurze ZOM przy ul. Pomorskiej.
Posiedzenia Zarządu – miejsca do uzgodnienia