Kalendarz 2022:

Uchwała Zarządu Oddziału Miejskiego  Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z dnia 18.12.2021 roku.

 w  sprawie : Kalendarza posiedzeń Prezydium i Zarządu                                                                                                

  Na podstawie  § 64 ust.13 Statutu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

§ 1

Na podstawie Zarząd ustala terminy posiedzeń:


27 styczeń -Prezydium

17 luty- Prezydium

24 marzec-Prezydium

21 kwiecień- Zarząd

12 maj- Prezydium

9 czerwiec – Prezydium

8 wrzesień – Prezydium

20 października- Prezydium

24 listopad- Prezydium

8 grudzień- Zarząd


§ 2
Prezydium spotyka się w biurze przy ul Pomorskiej w czwartki o godzinie 17.00.
Posiedzenia Zarządu miejsce do ustalenia
O ewentualnej zmianie terminu i miejsca członkowie zostaną zawiadomieni 7 dni wcześniej .

§ 3
Za realizację Uchwały odpowiedzialny jest dh Sekretarz