Dzień Strażaka

25.10 2019 rok. godz.17.00. JRG nr 1. ul. Pomorska 16 odbył się uroczysty Dzień Strażaka.
Prowadzącym uroczystość był dh Wojciech Kowalczyk.
Zostały wprowadzone sztandary ZOM i Tele-Foika Kable
i odtworzony hymn strażacki Rycerze Floriana.
Prezes ZOM dh Leszek Szmyt przywitał zebranych i Gości:Posła na Sejm RP pan Jana Szopińskiego, V-ce prezesa ZG dh Zdzisława Dąbrowskiego, Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM pan Adama Dudziaka, Komendanta Szkoły Podoficerskiej PSP st .bryg. Jacka Antosa, z-ca Komendanta Miejskiego PSP bryg. Jarosława Koprowskiego, Dyrektora Zarządu Wykonawczego ZOW dh Piotra Tomaszewskiego, Prezesa Firmy Promit Pana Piotra Mężydło, Prezesa Firmy Pasamon Pana Włodzimierza Barteckiego, Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr XIII Panią Małgorzatę Kryś, Dyrektora Przedszkola nr 33 Panią Beatę Braciszewską, Prezesa OSP w Osielsku dh Piotra Sobalkowskiego,
Prezes przedstawił krótką informację o działalności ZOM w 2019 roku.
Następnym punktem uroczystości były wyróżnienia !!
Prezydium ZOW przyznało złoty medal Za Zasługi dla pożarnictwa n/w druhnom:
1 Bartoś Anna,
2 Twardowska Marlena,
3 Grottel Bogusława,
srebrne medale Za zasługi dla pożarnictwa n/w druhom
1 Bredow Marek,
2 Kinowski Jerzy,
Medale wręczyli prezes ZOW dh Zdzisław Dąbrowski i dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOW dh Piotr Tomaszewski.
Prezydium ZOM przyznało odznaki Za wysługę lat:
Bednarek Piotr -45,
Bartecki Włodzimierz -35,
Szpojda Józef -25,
Szmyt Ewa – 20,
Robaczewska Elżbieta -15,
Kalinowska Jolanta – 15.
Odznaki wręczył v-ce prezesa ZOM dh Czesław Myszka.
Dh Czesław Myszka przekazał drobny upominek dh
Gajewskiej Renacie z okazji 60 urodzin.

Prezydium ZOM wyróżniło członkinie MDP:
-srebrną odznaką MDP
1.Białowąs Kinga,
2.Straub Ewelina,

 • brązową odznaką MDP
 1. Chruśniak Patrycja,
  2.Cybula Amelia,
 2. Gorajewska Oliwia,
 3. Skrzeszewska Blanka,
 4. Kuś Zuzanna,
 5. Lewandowska Sara,
  Odznaki wręczyli v-ce prezes ZOM dh Jerzy Burzyński i z-ca Komendanta Miejskiego PSP bryg. Jarosław Koprowski .
  W Konkursie Ogólnopolskim były dwie kroniki z naszego miasta które zostały wyróżnione !!!
 • kronika ZOSP Tele-Fonika Kable kronikarka Osińska Monika,
 • kronika ZOSP Unilever kronikarka Grottel Bogusława,
  Dyplomy i upominki przekazał Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOW dh Piotr Tomaszewski.
  W konkursie Prace popularnonaukowe praca dh Michaliny Sidrów pt. Historia OSP Alcatel Lucent została wyróżniona.
  Nagrodę i dyplom przekazał dh Piotr Tomaszewski.
  W Brześciu / Bugiem – Białoruś w Konkursie plastycznym zorganizowanym przez stowarzyszenie Strażacy Ochotnicy okręgu Brzeskiego wzięło udział 17 prac z naszego miasta.
  Prace które zostały wyróżnione to;
  1 Natasza Zielaszkiewicz
  2 Kajetan Michalski
  3 Kamil Pocztarek
  4 Mikołaj Kopaniarz
  5 Wiktoria Okólska
  6 Zofia Domagał
  Dyplomy i albumy wręczyli v-ce prezes ZOM dh Jerzy Burzyński i skarbnik ZOM dh Krzysztof Żołdowicz.
  Drużyna reprezentująca Szkołę Podstawową nr 12 wygrała Zawody Wojewódzkie MDP które odbyły się w Bydgoszczy były to:
 • Amelia Cybula
 • Ewelina Straub
 • Julia Białowąs,
 • Oliwia Gorejewska
 • Paulina Strechlau
 • Patrycja Chruśniak
 • Blanka Skrzeszewska
 • Kinga Białowąs.
  Prezes ZOM dh Leszek Szmyt wraz z komendantem Szkoły Podoficerskiej PSP st. bryg. Jackiem Antosem wręczyli podziękowania.
  W konkursie na najbardziej aktywną OSP w Bydgoszczy w 2018roku pierwsza trójka to;
  1.ZOSP Tele-Fonka Kable,
  2.OSP Pasamon
  3.OSP Sklejka
  Puchary naczelnikom jednostek wręczyli Poseł na Sejm RP dh Jan Szopiński i dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM Pan Adam Dudziak.

Pod koniec uroczystości podziękowania dla firm i instytucji , które nas wspierają wręczył prezes ZOM dh Leszek Szmyt
Firma Telefonika kable
Firma Promit,
Firma Pasamon,
Szkoła Podoficerska PSP,
Komenda Miejski PSP.
Wśród zaproszonych Gości głos zabrali:
Poseł na Sejm RP dh Jan Szopiński, V-ce Prezes ZG dh Zdzisław Dąbrowski,Z-ca Komendanta Miejskiego PSP bryg . Jarosław Koprowski, Życzenia z okazji Dnia Strażaka przekazały na ręce dh Prezesa dla bydgoskich: Dyrektor Przedszkola nr 33, Pani Beata Braciszewska, Dyrektor Liceum nr 13 Pani Małgorzata Kryś,
Po wyprowadzeniu sztandarów, Prezes podziękował zebranym za przybycie i zaprosił Wszystkich do baru kawowego.

Add Comment