Akademia  w  ZS-35  na 100-lece odzyskania Niepodległości

W dniu 9 listopada, w Zespole Szkół nr 35 odbyła się uroczysta Akademia na 100-lecie Odzyskania Niepodległości. Na zaproszenie Dyrekcji szkoły w Akademii uczestniczyli,   przedstawiciele OM:  Druh Czesław Myszka – wiceprezes, Druh Damian Grzeliński – członek zarządu OM i Druhna Monika Osinska – sekretarz zarządu OSP Tele-Fonika Kable – Zakład Bydgoszcz.  Akademię rozpoczęło wspólne odśpiewanie o godz. 11.11 „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie uczniowie I klasy Liceum złożyli ślubowanie na Szandar Szkoły.       

W dalszej części uroczystości Druh Czesław Myszka – w-ce Prezes OM wręczył zasłużonym Druhnom „Młodzieżowe Odznaki MDP”.                                                                

 Srebrną odznaką MDP zostały wyróżnione:

Druhna Karolina Opalińska,

Druhna Julia Nawrocka

Druhna Monika Rutkowska

Brązową odznakę MDP otrzymały:

Druhna Klaudia Pietrakowska,

Druhna Martyna Bojdo,

Druhna Nikola Michalska,

Druhna Helena Szczech,

Druhna Marta Molenda.

Druhnom, gratulujemy, dziękujemy za zaangażowanie i życzymy dalszych sukcesów  w nauce i działalności na rzecz ochrony ppoż.

Akademię zakończyła część artystyczna w wykonaniu młodzieży ZS-35 i wspólne odśpiewanie „Aby Polska była Polską.”