Konkurs Plastyczny

Zarząd Oddziału Miejskiego ZOSP RP w Bydgoszczy

zaprasza:

do uczestnictwa dzieci i młodzież z Państwa Placówki w organizowanym corocznym                      

Konkursie Plastycznym pt. „STRAŻACKI TRUD” eliminacji Miejskich.

Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk, a także sprzyjanie rozwojowi zainteresowań plastycznych.

Tematyka konkursu obejmuje udział jednostek straży pożarnej w ratowaniu życia ludzkiego, pracach prewencyjnych, likwidacji skutków pożarów, klęsk żywiołowych i katastrof, a także odzwierciedlenie wszystkich form aktywności i społecznego zaangażowania strażaków. Mile widziane są również prace związane z historią pożarnictwa. 

Przedmiotem konkursu są prace w dziedzinie malarstwa, grafiki i rzeźby, oceniane w 6 kategoriach wiekowych (I gr. przedszkola, II gr. szkoła podstawowa 1-3, III gr. szkoła podstawowa 4-6,  IV gr. gimnazjum, V gr. szkoły ponadgimnazjalne, VI gr. dorośli).  

Zwracamy się z prośbą o nadsyłanie prac od 01.03.2018 do 15.10.2018 r. na adres siedziby ZOSP  RP  Oddział Miejski w Bydgoszczy ul. Pomorska 16  85-050 BYDGOSZCZ

Nadsyłane pracy powinny być zaopatrzone w metryczkę, której wzór dostępny jest na stronie – zosp.bydgoszcz.pl.                                                                                  

Osobą odpowiedzialną za organizację konkursu z ramienia Oddziału Miejskiego jest  dh Jerzy Burzyński.

W razie pytań lub wątpliwości można kontaktować się z nim telefonicznie pod numerem 602-634-253.

Rozstrzygnięcie eliminacji miejskich odbędzie się w miesiącu październiku. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na stronie zosp.bydgoszcz.pl ,   a  zwycięscy  zostaną  dodatkowo poinformowani drogą telefoniczną.

 Zapraszamy do aktywnego włączenia się w organizowaną przez nas inicjatywę poprzez zachęcanie dzieci i młodzież do uczestnictwa.

Dla wyróżnionych prac zostały przewidziane atrakcyjne nagrody.

Regulamin konkursu

Metryczka 

                                                                                                         

                                                                                                          Ze strażackim pozdrowieniem

Add Comment