Zarząd Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Bydgoszczy wybrany na zjeździe 4.11.2021

Prezes – Szmyt Leszek

Vice-prezes dh Rychlewski Stanisław,
Vice-prezes , sekretarz dh Myszka Czesław,
Vice-prezes, gospodarz dh Burzyński Jerzy,
Skarbnik dh Kowalczyk Wojciech,
Członek Prezydium dh Kroll Jędrzej,
Członek Prezydium dh Słowiński Arkadiusz

Członek zarządu dh Lustig Marcin,
Członek zarządu dh Kalinowska Jolanta ,
Członek zarządu dh Grzeliński Damian
Członek zarządu dh Osińska Monika
Członek zarządu dh Przybyliński Artur
Członek zarządu dh Szmyt Marcin
Członek zarządu dh Schalau Roman
Członek zarządu dh Szimelpfenig Marek
Członek zarządu dh Bagniewski Paweł,
Członek zarządu dh Polachowski Sławomir,
Członek zarządu st. bryg. Buller Janisław,
Członek zarządu pan Skrycki Zbigniew – Przedstawiciel Prezydenta Miasta

Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący dh Kwiatkowski Arkadiusz ,

Z-ca Przewodniczącego dh Stypka Zdzisław ,
Sekretarz dh Damazyn Leszek ,
Członek dh Kukiełczyński Arkadiusz ,
Członek dh Kutka Krzysztof ,

Komisja do spraw młodzieży:

Przewodniczący – Burzyński Jerzy,
Sekretarz- Mieczkowska Agnieszka
Członek – Kalinowska  Jolanta,
Członek – Szmyt  Ewa,
Członek – Wilandt  Izabela,
Członek –  Kroll Jędrzej,
Członek – Grzeliński  Damian,
Członek –  Schalau Roman,