Szkolenie kandydatów na sędziów

                 

Zatwierdził Dyrektor

Zarządu Wykonawczego

Piotr Tomaszewski                                                                                              Piła Młyn 12-13.08.2017 r

 

    Szkolenie dla kandydatów na sędziego Zawodów MDP z regulaminu CTIF.

 

                                                                         PROGRAM

 

Miejsce: Ośrodek Szkoleniowo-wypoczynkowy „ Niagara” Piła Młyn gm. Gostycyn

Termin:  12-13.08.2017 r

   

 SOBOTA – 12.08.2017

 

10.00 – 10.15 – rozpoczęcie szkolenia

10.15 – 11.00 – warunki dopuszczenia zawodników do startu w zawodach –

11.00 – 11.30 – zawody dla MDP wg regulaminu międzynarodowego  w naszym    

                          województwie – Wojewódzkie Kolegium Sędziów

11.30 – 12.30 – liczenie wieku członków drużyn i wypełnianie karty zgłoszeniowej

12.30 – 13.00 – tor do ćw. bojowego ( wymiary, przeszkody, sprzęt)

13.00 – 14.00 – omówienie regulaminu ćwiczenia bojówki ,

14.00 – 15.00 –  OBIAD

15.00 – 16.00 – omówienie bojówki , błędy.

16.00 – 17.00 – praktyczne wykonywanie węzłów.

17.00 – 18.30- zajęcia praktyczne

             19.00 – KOLACJA

 

NIEDZIELA – 13.08.2017

 

 9.00- 10.00 – ŚNIADANIE

10.00 – 10.45- tor sztafety( wymiary przeszkody i sprzęt )

10.45 – 11.45 – omówienie regulaminu sztafety – błędy

11.45 – 12.45 –  informacja o pracy komisji sędziowskiej – dokumentacja

12.45 – 13.00 – test sprawdzający

13.00 – 13.30 –  wypełnianie dokumentacji sędziego stażysty WKS

13.30 – 14.30 – OBIAD

14.30 – 15.30 – podsumowanie szkolenia, wręczanie zaświadczeń, zakończenie .

Przygotował

dh Leszek  Szmyt

Add Comment