POŻEGNANIE GIMNAZJUM Nr 3

W dniu 18 czerwca 2019r. w ZS-35 – Gimnazjum nr 3 im. Generała Józefa Hallera na Fordonie odbyła się uroczysta akademia „Pożegnanie Gimnazjum”. Reforma szkolnictwa spowodowała, że to koniec działalności Gimnazjum. W tym Gimnazjum, ZOSP Tele-Fonika Kable – Zakład Bydgoszcz, sprawuje patronat nad drużyną MDP. Akademia dała możliwość podsumowania,      5-cio letniej działalności MDP. W okresie od 2015-2019r. przez MDP przewinęło się ponad 70 gimnazjalistów, którzy wzięli udział w kilkudziesięciu zawodach na szczeblu miasta,         powiatu i woj. Kujawsko-Pomorskiego. Uczestniczyli w zawodach w Austrii, Białorusi                    i Niemczech. Byli obecni na dwóch Zlotach MDP i  trzech obozach treningowych. Na zaproszenie Dyrekcji    ZS-35 w Akademii uczestniczyli członkowie zarządu ZOSP Tele-Fonika Kable – Zakład Bydgoszcz, na czele z Naczelnikiem ZOSP Druhem Marcinem Szmytem, z-cą Naczelnika Druhem Damianem Grzelińskim i sekretarzem zarządu Druhną Moniką Osinska. OM Związku OSP RP w Bydgoszczy reprezentował w-ce Prezes zarządu Druh Czesław Myszka..

 Za swą działalność, na wniosek Jednostki Prezydium OM Związku OSP RP                                w Bydgoszczy nadało srebrne i brązowe odznaki MDP.

Srebrne odznaki otrzymali:

          Daria            Mistrzak,      Weronika      Opalińska,

          Roksana       Gruszecka,    Marita          Gryczka,

          Agnieszka     Snopko,        Konrad         Gruszecki.

Brązowe odznaki otrzymali:

Julia             Rutkowska,   Patrycja        Supińska,

Weronika      Rudnicka      Mateusz        Rutkowski,

Dominik       Nadolny,       Bartosz         Krawczyk,

Katarzyna     Bojdo.

Odznaki wręczył w-ce Prezes OM Związku OSP RP w Bydgoszczy Druh Czesław Myszka,             w towarzystwie Pani Dyrektor ZS-35 Małgorzaty Kryś i Opiekuna MDP z ramienia szkoły               Pani Kamili  Bejger-Rudnickiej.

Naczelnik ZOSP Druh Marcin Szmyt i opiekun MDP z ramienia Jednostki                              Druh Damian Grzeliński, wręczyli Druhnom i Druhom okolicznościowe dyplomy i upominki ufundowane przez zakład pracy Tele-Fonikę Kable S.A. Myślenice. Wszystkim Druhnom i Druhom gratulujemy odznaczeń. Dziękujemy za zaangażowanie w działalności MDP. Życzymy pięknych, słonecznych i udanych wakacji. Powodzenia na dalszej drodze zdobywania wiedzy. Dziękujemy Pani Dyrektor Małgorzacie Kryś za wspieranie działalności MDP. Opiekunom,         Pani Kamili Bejger-Rudnickiej, Malwinie Bembniście i Panu Tomaszowi Polakowi,                       za poświęcony czas i osobiste zaangażowanie.      

Add Comment