Ochotnicy bydoscy świętowali „Dzień strażaka”.

27 października ochotnicy w Bydgoszczy świętowali „Dzień strażaka”.

Uroczystość odbyła się  dzięki uprzejmości Dyrekcji w Zespole Szkół nr 35 im. Józefa Hallera w Fordonie. Prowadzącymi uroczystość byli dh Wojciech Kowalczyk, Ewa Szmyt i Rafał Baumgart. Na wstępie zostały wprowadzone poczty sztandarowe ;ZOM Bydgoszcz, OSP Alcatel Lucent, Tele-Foniki Kable i Zespołu Szkół nr 35.Gości przywitał prezes ZOM dh Leszek Szmyt, a Gośćmi byli V-ce prezes ZG dh Zdzisław Dąbrowski, z-ca prezydenta miasta Pani Anna Mackiewicz, z-ca Komendanta wojew. PSP st. bryg. Jacek Kaczmarek, Komendant Miejski PSP st. bryg Janisław  Buller, V-ce przewodniczący Rady Miasta  Pan Jan Szopiński, Przewodniczący Stowarzyszenia Strażacy Ochotnicy  Brześcia/Bugiem Aleksander Sawczuk, Kirył Ryżankow i Aleksander  Bagoński, z-ca nadleśniczego bydgoskiego  Pan Andrzej  Białkowski, Kapelan diecezjalny ks. Roman Michalski, Dyrektor firmy „Volex” Pan Jan Makusak, prezes firmy „Promit” Pan Piotr Mężydło, prezes firmy „ Pasamon” Pan Włodzimierz Bartecki, przedstawiciel  Tele-Foniki Kable Pan Maciej Nadratowski, przedstawiciel Sklejka Multi Pan Jerzy Karaszkiewicz, prezes OSP Sitno dh Dariusz Kowalczyk, prezes ZM-G w Nakle dh Kazimierz Białczyk, prezes OSP Ślesin dh Krzysztof Mikietyński i dh Paweł Mistrzak, Dyrektor ZSz  nr 14 Pani Katarzyna Borkowska, Dyrektor ZS nr 35 Pani Małgorzata Kryś, Dyrektor Przedszkola nr 33 Pani Beata Braciszewska. Po przywitaniu młodzi kandydaci na  strażaków z Przedszkola nr 33 i MDK nr5 przedstawili część artystyczną.

Prezydium ZOW wyróżniło ZSz nr 35 Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa na sztandar. Medal wręczyli v-ce prezes ZG Zdzisław Dąbrowski i z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP starszy kapitan Jacek  Kaczmarek.

 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyróżnił odznaką   „ Zasłużony dla ochrony przeciw pożarowej” druhów;

SREBNĄ dh Marka Szimelpfeniga,                                                                        

BRĄZOWĄ dh Romana Schalau,

Odznaki wręczyli z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP starszy kapitan  Jacek Kaczmarek i Komendant Miejski PSP st. brygadier Janisław Buller .

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego wyróżniło  Medalem   ” Za zasługi dla pożarnictwa „ Złotym dh Jadwigę Kluskę,  Srebrnym  ; Panią Małgorzatę Kryś –ZS nr 35 ,   dh Danutę Kempę, Jolantę Kalinowską, Lucynę Młynarczyk,  Brązowym  medalem; Bartosza Juraka.   Odznaki wręczyli  v-ce prezes ZG dh Zdzisław Dąbrowski i ks. Kapelan Roman Michalski          

Stowarzyszenie Strażacy Ochotnicy okręgu brzeskiego –Białoruś  Medalami za budowanie dobrej współpracy wyróżniło: dh Szmyt Ewę, dh Białczyk Kazimierza  i dh Baumgarta  Rafała.  Medale wręczyli Przewodniczący Stowarzyszenia  Panowie; Aleksander Sawczuk i Aleksander Bagoński.

Związek Straży Pożarnych Austrii wyróżnił medalem za współpracę  międzynarodową dh Marka Szimelpfenig a medal wręczył dh Leszek Szmyt .

Prezydium Zarządu  Oddziału Miejskiego Związku OSP RP wyróżniło odznaką „Wzorowy Strażak” dh Darię Klimczak i dh Roberta Bartnika

„Za wysługę lat ” dh Marcina Marczewskiego – 10 lat, Roberta Bartnika – 5 lat

Odznaki wręczyli  v-ce prezesi ZOM druhowie Jerzy Burzyński i  Czesław Myszka.

Prezydium Zarządu Oddziału Miejskiego wyróżniło:

     Złotą  odznaką  Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych druhów;

 Baścikowska Wiktoria, Joppek Alicja, Małolepszy Dawid, Klimczak Przemysław, Klimczak Daria ,Łatka Damian  i Borkowska Julia.             

Odznaki wręczyli; prezes ZOM dh Leszek  Szmyt i ks. Kapelan Roman Michalski .

Prezydium Zarządu Oddziału Miejskiego wyróżniło  Brązową  Odznaką Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych druhów ; Straub Ewelina, Białowąs Julia,           Miler Martyna , Ziętak Oliwia ,Sitterlee Julian i Małolepszy Kamil.             

Odznaki wręczyli; vice prezes ZOM dh Czesław Myszka i skarbnik ZOM dh Krzysztof Żołdowicz.

Prezydent  Miasta Bydgoszczy wyróżnił druhów; Galińską Ewelinę, Wilandt  Izabelę, Kempę  Danutę, Żołdowicz  Krzysztofa, Łobodę Marzenę, Myszkę  Czesława, Burzyńskiego Jerzego, Szmyt  Marcina, Mieczkowską Agnieszkę, Damazyn  Leszka i Kowalczyk  Wojciecha.

Wyróżnienia  odczytała i wręczyła z-ca prezydenta Miasta Pani Anna Mackiewicz.

 Dh Marek Szimelpfenig podziękował w imieniu odznaczonych.

Dh Ewa Szmyt odczytała protokół z Eliminacji Miejskich  Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt „ Strażacki Trud” . Na Konkurs Plastyczny nadesłano 303 prace.

Komisja w składzie ;

Jerzy  Burzyński, Marzena  Łoboda, Mariola Furmaniak, Zdzisław Stypka.

Monika  Osińska, Dokonała oceny  i nagrodziła następujące prace w grupach;

Przedszkole

Im   -Mariya   Shlishpanova  P. Nr 39                           Wyróżnienia;

II m -Marta  Chylewska  P.Nr.33                          – Marzena Górny  SP 64

IIIm -Wiktoria  Kulczyńska  SP 64 „0”                – Wiktoria  Wnuk P.nr 20    

Szkoła Podstawowa  ( 1-3 )                                          Wyróżnienia ;

Im  -Daniel  Balenzua SP.64                            – Juliusz Erdmański  A-L

IIm-Zosia  Domagała SP.64                            – Agata Ostrowiecka  S.P 64

IIIm-Michalina Lakner SP 64

Szkoła Podstawowa ( 4-6)                                            Wyróżnienia;

I m –Szymon  Chróśnik  S.P 60                            – Jakub  Malicki SP 12

IIm – Oskar Michałowski S.P.64                          – Julia Wała SP 64

IIIm- Piotr  Małek SP.12                                        – Olga  Jackiewicz SP 12   

Gimnazjum                                                                     Wyróżnienia ;

Im  – Marta Kordylewicz Gm.nr15                 – Patrycja  Chodań ZS nr 35

IIm – Klaudia  Dzidek  ZS nr 35                 –  Oliwia  Świerczyk  Gm nr 15

IIIm- Martyna  Bojdo Z S nr 35

Szkoła Średnia                                                               Wyróżnienia;

Im – Agata Rafińska Z.S. Ch.                           – Martyna Horka  Z.S. CH

IIm –Maja Górska  Z.S.Ch                           – Paulina  Grumbliniak   Z.S.Ch

IIIm- Jakub  Lewandowski  LO 13

 Dyplomy i nagrody wręczyli Komendant Miejski PSP st.bryg Janisław Buller i przewodniczący Komisji dh Jerzy Burzyński.                                                                               

W konkursie plastycznym  organizowanym przez Stowarzyszenie Strażacy Ochotnicy  i Miasto Brześć/Bugiem zostały wyróżnione  prace  uczestników z Bydgoszczy;

1.Marta Chylewska  lat 7   Przedszkole NR.33

2.Julia Tworek          lat 6    Przedszkole NR.33

3.Maja Rozenfeld     lat 6    Przedszkole NR.33

4.Oliwia Łukaszewicz  lat 5 Przedszkole NR.20

5.Wiktoria Cicha        lat 15 Zespół Szkół NR.26 

6.Marta Kokoszewska lat 15 Zespół Szkół NR.26

7.Katarzyna Fabisiak  lat 13 Zespół Szkół NR.26

8.Oliwia Świerczyk     lat 15 Zespół Szkół NR.26 

9.Szymon Chrośniak   lat 13 Zespół Szkół NR.26 

10.Wojciech Wojtala   lat 19 Zespół Szkół Chemicznych

11.Oliwia Kotsikos      lat 16 Zespół Szkół Chemicznych

12.Agata Rafińska       lat 17 Zespół Szkół Chemicznych

Dyplomy wręczyli;  Przewodniczący Stowarzyszenia Aleksander Sawczuk i Kirył Ryżankow.

Klasyfikację na najaktywniejszą Jednostkę OSP w 2016 r  przedstawił  sekretarz Zarządu Oddziału Miejskiego dh  Rafał Baumgart. 

I m – OSP Alcatel-Lucent, Puchar wręczyła z-ca Prezydenta miasta Pani  Anna  Mackiewicz

II m – OSP Tele-Fonika Kable.  Puchar wręczył z-ca Komendanta wojew. PSP starszy kapitan Jacek  Kaczmarek.

III m –OSP Unilever .Puchar wręczył vice przewodniczący Rady Miasta Pan Jan Szopiński                                                                     

 Prezydium ZOM postanowiło podziękować MDP Alcatel-Lucent  za zwycięstwo w Zawodach Wojewódzki i zakwalifikowanie się do Zawodów Ogólnopolskich w 2018 roku: Grochowska Daria,  Straub Ewelina,  Miler Martyna, Białowąs Julia,   Białowąs Kinga i Joppek Alicja .  Podziękowania wręczyli prezes ZOM dh Leszk Szmyt i Pan Piotr Mężydło.

ZOM  podziękował  wspierającym naszą działalność;

KW PSP , KM PSP ,OSP Ślesin ,ZS nr 14, ZS nr35, Przedszkole nr 33,PROMIT ,PASAMON, VOLEX, TELE-FONIKA KABLE  Podziękowania wręczył prezes ZOM dh Leszek Szmyt i Wiktoria Opalińska-MDP TFK.

Głos zabrali ; Zdzisław Dąbrowski, Janisław Buller, Anna Mackiewiecz, Jan Szopiński, Jacek Kaczmarek, Roman Michalski, Aleksander Sawczuk ,Beata Braciszewska i Małgorzata Kryś.

 Prezes ZOM podziękował wszystkim za przybycie i zaprosił na kawę.

Sporządził: L Szmyt

Add Comment