Kontakt

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Zarząd Oddziału Miejskiego w Bydgoszczy

85-050 Bydgoszcz, ul. Pomorska 16

Prezes – Leszek Szmyt
Sekretarz – Rafał Baumgart
Administrator serwisu – Wojciech Kowalczyk