Kalendarz imprez 2019:

dla Oddziału Miejskiego Z OSP RP  w Bydgoszczy na  2019 r

1. luty– Udział w konkursie plastycznym – Białoruś
2. 09.03. – Udział w Wojewódzkim Turnieju Halowej Piłki
Nożnej – Gąsawa
3. – Finał Wojewódzki Konkursu Plastycznego
4. – Finał Miejski O T W P.
5. – 42 OTWP – Finał Wojewódzki.
6.kwiecień – Szkolenie dla MDP
7. maj– Msza św. w intencji strażaków
8. maj- Wojewódzki Dzień Strażaka
9. 18.05-XIV Otwarte Bydgoskie Zawody MDP – stadion Gwiazdy
10. 18.05.XXVIII Bydgoskie Zawody Pożarnicze – stadion Gwiazdy.
11. 08.06 – Zawody MDP o puchar wójta Świekatowo
12. 13-16.06 XIV Zlot MDP- Piła Młyn
13. 15.06. Zawody MDP Czernikowo
14. 23.06 – Sitno, Zawody MDP o puchar wójta gm. Sośno
14. lipiec –sierpieńObóz MDP nr1
15. lipiec- sierpień Obóz MDP nr 2
16. lipiec– XI Wojewódzki Zjazd Seniorów Pożarnictwa- Piła Mły
17. 21-26.08 Szkolenie –Zlot MDP- Austria
18. sierpień-Szkolenie dla sędziów- Piła Młyn
19.sierpień- szkolenie /odprawa dla opiekunów Piła Młyn
20. październik. -Wojewódzkie zawody z broni strzeleckiej.-
21. 14.09.- XVII Zawody Wojewódzkie MDP wg CTIF- ZawiszaBydgoszcz
22. październik- Szkolenie dla MDP
23. 25.10-Miejski Dzień Strażaka
24. 16.11- VI Halowe Zawody MDP
25. 22.11- Finał Miejski Konkursu Plastycznego
26.listopad – Szkolenie dla działaczy ZOM
27. grudzień– Miejskie Spotkanie Seniorów
28. grudzień – Otwarte Halowe Zawody MDP

10.01.2019 – Posiedzenie Prezydium
07.02.2019 – Posiedzenie Prezydium
28.03.2019 – Walne Zebranie Zarządu Oddziału Miejskiego
11.04.2019 – Posiedzenie Prezydium
09.05.2019 – Posiedzenie Prezydium
06.06.2019 – Posiedzenie Prezydium

29.08.2019 – Posiedzenie Prezydium
19.09.2019 – Posiedzenie Prezydium
10.10.2019 – Posiedzenie Prezydium
07.11.2019 – Posiedzenie Prezydium
05.12.2019 – Walne Zebranie Zarządu Oddziału Miejskiego

Posiedzenia Prezydium rozpoczynają się o godz. 17.00 w biurze ZOM przy ul. Pomorskiej.
Posiedzenia Zarządu – miejsca do uzgodnienia