Slide background
Slide background
Slide background

MDP

Slide background

OSP

Slide background
Slide background
Slide background

Witamy na oficjalnej witrynie internetowej ZOSP RP Bydgoszcz

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest ogólnopolskim, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem, które zrzesza Ochotnicze Straże Pożarne i inne osoby prawne w celu reprezentowania ich interesów oraz propagowania i realizacji celów statutowych. Związek jest kontynuatorem chlubnych tradycji ruchu strażackiego wyrażających się w niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom i służeniu Ojczyźnie. Związek wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wspiera różnorodne formy pracy kulturalno-oświatowej, popularyzuje dorobek historyczny ruchu strażackiego, rozwija działalność artystyczną i sportową w Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Misja i cele

  • współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną, organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami,
  • udzielanie pomocy OSP w wyposażeniu w sprzęt, zaopatrywanie w mundury, odznaki i dystynkcje oraz organizowanie szkoleń,
  • gromadzenie środków finansowych,
  • zapewnienie doradztwa prawnego w zakresie funkcjonowania OSP,
  • mobilizowanie społeczeństwa do udziału w realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej,
  • inicjowanie i organizowanie imprez sportowych oraz przeglądów dorobku amatorskiego ruchu artystycznego OSP,
  • prowadzenie działalności wydawniczej, organizowanie wystaw, udzielanie pomocy w gromadzeniu eksponatów muzealnych,
  • przedstawianie organom administracji publicznej wniosków dotyczących doskonalenia stanu ochrony przeciwpożarowej,
  • popieranie wynalazczości i racjonalizacji w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej.

Aktualności

 • Plebiscyt GazetyPomorsiej

  Gazeta Pomorska przedstawiła nominowanych w Plebiscycie „Strażak Kujaw i Pomorza”. Bydgoszcz ma swoich przedstawicieli w kategorii” Strażak ochotnik” – dh Czesław Myszka z ZOSP Tele-Fonika Kable- sms 72355 o treści OCH-24 W kategorii „Najpopularniejsza Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” -MDP OSP Unilever –sms 72355 – o treści DRU 17. Jeśli ktokolwiek chciałby poprzeć te kandydatury proszę o […]

 • Spotkanie Wojewódzkiego Klubu Kronikarzy

  22.04 2017  w siedzibie OSP w Solcu Kujawskim odbyło się spotkanie działaczy Wojewódzkiego Klubu Kronikarzy. Uczestnicy wysłuchali informacji o działalności WKK i regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Kronik. Zwiedzili Muzeum Historii OSP funkcjonujące w Solcu Kujawskim. Wysłuchali także rad  jak dokonywać zapisów  w Kronikach. Opracowano także roczny plan pracy. W trakcie spotkania odbyła się wystawa kronik i […]

 • MDP na bydgoskim lotnisku

  22.04. Lotnisko Bydgoszcz Dzięki uprzejmości władz Portu Lotniczego w Bydgoszczy członkowie MDP z naszego miasta mogli zapoznać się z funkcjonowaniem Lotniskowej  Służby Ratowniczo-gaśniczej. Wraz z opiekunami  na lotnisku zameldowali się młodzi strażacy  z OSP Alcatel-Lucent, ZOSP Tele-Fonika Kable, i ZOSP Unilever. Po skrupulatnej kontroli  mimo niesprzyjającej pogody udało się zrealizować program , zapoznać z wyposażeniem […]

 • Wesołych Świąt

  Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych radosnego , wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny oraz wesołego Alleluja wszystkim strażakom życzy Zarząd Oddziału Miejskiego

Celem Związku jest w szczególności:

 • działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami,
 • rzecznictwo i reprezentowanie członków Związku wobec organów administracji publicznej,
 • wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej zleconych przez organy administracji publicznej,
 • współtworzenie i opiniowanie aktów normatywnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
 • działanie na rzecz ochrony środowiska,
 • informowanie o występujących zagrożeniach pożarowych i innych zagrożeniach miejscowych oraz sposobach im zapobiegania,
 • rozwijanie i upowszechnianie działalności kulturalnej,
 • rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu,
 • organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży.

Galeria

 

 • Sitno Spotkanie Sędziów

 • Dzień Strażaka 2011

 • Spotkanie Zarządu Miejskiego 2011

 • Drezno 2011

Więcej…