Slide background
Slide background
Slide background

MDP

Slide background

OSP

Slide background
Slide background
Slide background

Witamy na oficjalnej witrynie internetowej ZOSP RP Bydgoszcz

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest ogólnopolskim, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem, które zrzesza Ochotnicze Straże Pożarne i inne osoby prawne w celu reprezentowania ich interesów oraz propagowania i realizacji celów statutowych. Związek jest kontynuatorem chlubnych tradycji ruchu strażackiego wyrażających się w niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom i służeniu Ojczyźnie. Związek wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wspiera różnorodne formy pracy kulturalno-oświatowej, popularyzuje dorobek historyczny ruchu strażackiego, rozwija działalność artystyczną i sportową w Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Misja i cele

  • współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną, organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami,
  • udzielanie pomocy OSP w wyposażeniu w sprzęt, zaopatrywanie w mundury, odznaki i dystynkcje oraz organizowanie szkoleń,
  • gromadzenie środków finansowych,
  • zapewnienie doradztwa prawnego w zakresie funkcjonowania OSP,
  • mobilizowanie społeczeństwa do udziału w realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej,
  • inicjowanie i organizowanie imprez sportowych oraz przeglądów dorobku amatorskiego ruchu artystycznego OSP,
  • prowadzenie działalności wydawniczej, organizowanie wystaw, udzielanie pomocy w gromadzeniu eksponatów muzealnych,
  • przedstawianie organom administracji publicznej wniosków dotyczących doskonalenia stanu ochrony przeciwpożarowej,
  • popieranie wynalazczości i racjonalizacji w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej.

Aktualności

 • Sprawozdanie ze 13 Zlotu MDP  w Pile Młyn – 15-18.06.2017 r

  W czwartek po uroczystym apelu otwierającym Zlot, wszyscy uczestnicy wzięli udział w „Chrzcie Zlotowicza”. Po kolacji przy ognisku rozpoczęto zabawę w kalambury, drużynową i indywidualną.  W nagrodę za uczestnictwo były słodycze. Następnie dh Komendant przedstawił krótki rys historyczny OSP i Związku a także historie młodzieżowego sportu. W piątek Zlotowicze obejrzeli pokaz ćwiczeń wg regulaminu CTIF  […]

 • Informacje o XVI Wojewódzkich Zawodach MDP

  Zawody Wojewódzkie MDP odbędą się 16 września br o godz. 9.00 w Bydgoszczy na stadionie Zawiszy  przy ul. Sielskiej  w Fordonie. Odprawa przed zawodami  odbędzie się w Pile Młyn ( gm. Gostycyn) pow tucholski w dniu 12 sierpnia 2017 r. O godz. 10.00 dla opiekunów i o godz. 13.00 dla sędziów. Zawody są eliminacją do […]

 • Informacja o zawodach MDP w Sitnie

  V Zawody MDP  wg CTiF o Puchar Wójta Gminy Sośno, które rozegrane zostaną w dniu 01.07.2017 o godz. 10tej na boisku w przy świetlicy Sitnie  Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą na dedykowanym arkuszu zgłoszeniowym do 25.06.2017 na adres e-mail dariusz71ch@interia

 • Skład Komisji sędziowskiej na zawodach w Świekatowie

  Skład Komisji sędziowskiej na zawodach w Świekatowie- 3.06.2017r Bojówka K-  Szmyt Ewa 1-Kowalczyk Małgorzata 2- Grottel Bogumiła 3-Balak Stanisław,    3a-Wojtalewicz Krystian 4 – Chwil Tadeusz 5- Wilma  Jan   Sztafeta K – Kowalczyk  Dariusz 1 – Schalau  Roman 2- Twardowska  Marlena 3-Kowalczyk  Marta 4 – Król  Karolina 5 – Erdmański  Michał 6- Ziółkowski  Wiesław 7 […]

Celem Związku jest w szczególności:

 • działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami,
 • rzecznictwo i reprezentowanie członków Związku wobec organów administracji publicznej,
 • wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej zleconych przez organy administracji publicznej,
 • współtworzenie i opiniowanie aktów normatywnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
 • działanie na rzecz ochrony środowiska,
 • informowanie o występujących zagrożeniach pożarowych i innych zagrożeniach miejscowych oraz sposobach im zapobiegania,
 • rozwijanie i upowszechnianie działalności kulturalnej,
 • rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu,
 • organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży.

Galeria

 

 • Sitno Spotkanie Sędziów

 • Dzień Strażaka 2011

 • Spotkanie Zarządu Miejskiego 2011

 • Drezno 2011

Więcej…