Slide background
Slide background
Slide background

MDP

Slide background

OSP

Slide background
Slide background
Slide background

Witamy na oficjalnej witrynie internetowej ZOSP RP Bydgoszcz

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest ogólnopolskim, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem, które zrzesza Ochotnicze Straże Pożarne i inne osoby prawne w celu reprezentowania ich interesów oraz propagowania i realizacji celów statutowych. Związek jest kontynuatorem chlubnych tradycji ruchu strażackiego wyrażających się w niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom i służeniu Ojczyźnie. Związek wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wspiera różnorodne formy pracy kulturalno-oświatowej, popularyzuje dorobek historyczny ruchu strażackiego, rozwija działalność artystyczną i sportową w Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Misja i cele

  • współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną, organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami,
  • udzielanie pomocy OSP w wyposażeniu w sprzęt, zaopatrywanie w mundury, odznaki i dystynkcje oraz organizowanie szkoleń,
  • gromadzenie środków finansowych,
  • zapewnienie doradztwa prawnego w zakresie funkcjonowania OSP,
  • mobilizowanie społeczeństwa do udziału w realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej,
  • inicjowanie i organizowanie imprez sportowych oraz przeglądów dorobku amatorskiego ruchu artystycznego OSP,
  • prowadzenie działalności wydawniczej, organizowanie wystaw, udzielanie pomocy w gromadzeniu eksponatów muzealnych,
  • przedstawianie organom administracji publicznej wniosków dotyczących doskonalenia stanu ochrony przeciwpożarowej,
  • popieranie wynalazczości i racjonalizacji w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej.

Aktualności

 • III Halowe Zawody MDP Bydgoszcz 2017

  18 marca w Zespole Szkół przy ul. Sardynkowej odbyły się III Halowe Zawody MDP  PROTOKÓŁ KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ  z III Turnieju Halowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Rozegranego w dniu 18 marca 2017 r w Bydgoszczy                        Sędzia Główny:  dh   Ewa Szmyt Zawody MDP sędziowali sędziowie Wojewódzkiego Kolegium Sportów Pożarniczych województwa kujawsko-pomorskiego w składzie: Małgorzata Kowalczyk, Jolanta […]

 • Kolejność startów III Halowych Zawodów MDP

  Kolejność startów III Halowych Zawodów MDP Bydgoszcz 18.03.2017 Zawody rozpoczynają się o godzinie 10:00, w Zespole Szkół nr.27 na ul. Sardynkowej 7 w Bydgoszczy (Osowa Góra) Drużyny winny stawić się do godziny 9:30  Oryginalne zgłoszenia drużyn podpisane i opieczętowane pieczątka jednostki oraz prezesa/naczelnika należy złożyć u komisji sędziowskiej do godziny 9:30. Komisję sędziowską wystawia Wojewódzkie […]

 • Puchar Vettera w kujawsko-pomorskim!

  Na zaproszenie ZOW , Wojewódzkiego Kolegium Sędziów Sportów OSP i dzięki uprzejmości Prezesa OSP Legbąd w dniu 11 marca br odbyło się spotkanie z opiekunem MDP dh Jarosławem  Pasik z OSP Głuchów którego drużyna w Opolu zdobyła mistrzostwo świata w zawodach organizowanych przez CTIF. Towarzyszyli mu żona Joanna, która wspiera jego działania  na rzecz rozwoju […]

 • Dzień Kobiet

  Z okazji Dnia Kobiet Wszystkiego co najlepsze, spełnienia marzeń zadowolenia z siebie, dużo szczęścia i uśmiechu oraz wiele radości życiowej! życzy Zarząd Oddziału Miejskiego OSP RP w Bydgoszczy

Celem Związku jest w szczególności:

 • działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami,
 • rzecznictwo i reprezentowanie członków Związku wobec organów administracji publicznej,
 • wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej zleconych przez organy administracji publicznej,
 • współtworzenie i opiniowanie aktów normatywnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
 • działanie na rzecz ochrony środowiska,
 • informowanie o występujących zagrożeniach pożarowych i innych zagrożeniach miejscowych oraz sposobach im zapobiegania,
 • rozwijanie i upowszechnianie działalności kulturalnej,
 • rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu,
 • organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży.

Galeria

 

 • Sitno Spotkanie Sędziów

 • Dzień Strażaka 2011

 • Spotkanie Zarządu Miejskiego 2011

 • Drezno 2011

Więcej…